Правила проведення ТА умови участі в рекламній акції «2 квитки на LEGO ФІЛЬМ 2»

(далі - Акція та (або) Умови Акції та (або) Правила Акції)

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

 • 1.1. Організатор Акції - ТОВ «ЛЕГО УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 36979658; місцезнаходження якого: вул. Амосова, 12, м. Київ, Україна.
 • 1.2. Виконавець Акції - ТОВ «ФЕАР РІТЕЙЛ», код ЄДРПОУ 41439052; місцезнаходження якого: вул. Кирилівська, 13Б, м. Київ, Україна.
 • 1.3. Технічні партнери Акції:
  • 1.3.1. Технічний партнер №1 - ТОВ «М-КІНО», код ЄДРПОУ: 41768644; місцезнаходження якого: вул. Глибочицька, буд. 32-В, м. Київ, Україна;
  • 1.3.2. Технічний партнер №2 - ТОВ «512 Діджитал», код ЄДРПОУ: 40837287; місцезнаходження якого: вул. Тампере, 13А, кв.76, м. Київ, Україна.
 • 1.4. Акція не є лотереєю і азартною грою, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а також не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди. Акція є маркетинговим заходом з ціллю рекламування продукції під знаком для товарів і послуг «LEGO» (ТМ «LEGO»). Придбання продукції під ТМ «LEGO» не вважається сплатою грошових коштів за участь в Акції.
 • 1.5. Метою проведення Акції є рекламування та збільшення обсягів продажу Продукції під ТМ «LEGO» (далі - Продукція), привернення уваги споживачів та стимулювання придбання Продукції, що розповсюджується Організатором в рамках його господарської комерційної діяльності. В Акції приймає участь будь-яка оригінальна продукція LEGO®.
 • 1.6. Умови Акції поширюються на Продукцію, придбану в будь-яких магазинах, торговельних точках або інших пунктах продажу, де реалізується Продукція, в тому числі інтернет-магазинах або придбані он-лайн, які відповідають вимогам цих Правил Акції (далі - Торгові точки) на території України, за винятком тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також окремих районів території Донецької та Луганської областей, що є територією проведення Операції Об'єднаних Сил (далі - Територія проведення Акції).
 • 1.7. Акція проводиться з 18 січня 2019 року по 07 лютого 2019 року включно (далі - Період проведення Акції). Період придбання Продукції – з 18 січня 2019 року по 07 лютого 2019 року включно (далі - Період Придбання). Строк подання Заявки, завантаження фото Чеків на підтвердження придбання Продукції та фото придбаної Продукції на сайті www.film2.com.ua відповідно до умов, вказаних в розділі 3 цих Правил - з 18 січня 2019 року по 14 лютого 2019 року включно (далі – Період подачі Заявки). Строк передачі Заохочень Учасникам - до 24 лютого 2019 року включно.
 • 1.8. Офіційні Правила Акції розміщуються на сайті www.film2.com.ua у межах Періоду проведення Акції.
 • 1.9. Стисла інформація про Період проведення Акції, скорочені Правила та Умови Акції будуть доступні в інформаційних листівках та плакатах у місцях продажу Продукції ТМ «LEGO».
 • 1.10. Ця Акція дійсна лише для кінцевих споживачів Продукції, що здійснюють її придбання для власного споживання без комерційної мети.

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ

 • 2.1. Участь в Акції можуть приймати дієздатні фізичні особи - громадяни України, які на момент прийняття рішення про участь в Акції набули повної цивільної дієздатності (у зв'язку із досягненням 18 років або згідно з нормами чинного законодавства України) та які безумовно погодились із зазначеними Правилами, підтвердили свою участь в ній за відсутності будь-яких обмежень щодо участі та купили Продукцію відповідно до Умов Акції (далі - Учасники).
 • 2.2. Права на участь у Акції не мають та не будуть визнаватися Учасниками:
  • особи, які купують Продукцію в цілях її перепродажу або для іншого комерційного використання;
  • власники, працівники та представники, а також їхні найближчі родичі (чоловік або дружина, дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) Організатора/Виконавця та будь-якої компанії, залученої до організації та проведення Акції, включаючи Виконавця Акції, а також афілійованих з ними осіб;
  • особи, які не є резидентами України та (або) особи без громадянства;
  • обмежено дієздатні та (або) недієздатні особи;
  • особи, які не виконали та (або) порушили Умови Акції.
 • 2.3. Учаснику для ідентифікації необхідно мати номер мобільного телефону українського GSM- оператора, який використовується для реєстрації/участі в Акції згідно цих Правил Акції. Учасник під час участі у Акції зобов’язується:
  • дотримуватися вимог цих Правил Акції та норм чинного законодавства України;
  • вказувати повну, коректну та достовірну інформацію, що вимагається цими Правилами Акції у відповідних випадках;
  • свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
  • зберігати Чек та фото придбаної Продукції (що вказана в Чеку) до 24 лютого 2019 року включно та надати їх на вимогу Організатора та/або Виконавця Акції для додаткової перевірки на дотримання вимог Правил Акції.

3. УМОВИ УЧАСТІ У АКЦІЇ

 • 3.1. Для участі у Акції Учаснику необхідно:
  • 3.1.1. придбати протягом Періоду Придбання будь-яку Продукцію у Торговій точці на суму від 800 гривень 00 копійок (включаючи податок на додану вартість) та більше та отримати від/у Торговій точці документ на підтвердження придбання Продукції у вигляді фіскального чеку, рахунку-фактури, товарного чека або іншого розрахункового документу, який має форму і зміст відповідно до вимог законодавства України для розрахункових документів при проведенні розрахункових операцій за готівку (далі - Чек);
  • 3.1.2. подати заявку на участь у Акції в період з 00:00 18 січня 2019 року до 23:59 14 лютого 2019 року на веб-сайті в мережі Інтернет за адресою: www.film2.com.ua (далі - Сайт), а саме:
   • A) заповнити реєстраційну форму у спосіб, передбачений відповідно до вказівок на Сайті з обов’язковим повідомленням наступних даних:
    • ім’я та прізвище;
    • місце проживання;
    • адреса електронної пошти;
    • номер мобільного телефону українського GSM-оператора;
     пароль;
    • назва магазину, де було придбано Продукцію;
    • дата продажу Продукції (продаж Продукції має відбутися в Період Придбання);
    • номер Чека;
    • сума Чека;
   • Б) завантажити файл (у форматі JPG, GIF, PNG або PDF розміром до 3 мегабайт) з чітким сканованим/ сфотографованим зображенням Чеку на підтвердження придбання Продукції у Торговій точці протягом Періоду Придбання. Чек має містити наступні дані:
    • назва магазину, де було придбано Продукцію;
    • номер Чеку;
    • дата продажу Продукції (продаж Продукції має відбутися в Період Придбання);
    • сума придбання Продукції в одному чеку від 800 гривень та більше (дозволяється, коли один Чек містить один або декілька артикулів Продукції, загальною вартістю від 800 гривень та більше);
    • Сума, що вказана в декількох чеках на купівлю Продукції, не сумується.На Чеку повинні бути добре читабельні дані, що вказані вище.
   • В) завантажити файл (у форматі JPG, GIF, PNG або PDF розміром до 3 мегабайт) з чітким фото придбаної Продукції (що вказана в Чеку), а саме, сфотографувати її з лицьової сторони, де зазначений номер артикулу цієї Продукції. Якщо артикулів Продукції, що придбана на один Чек, загальною вартістю від 800 гривень, два і більше - необхідно завантажити один файл з чітким фото всіх артикулів Продукції.
   • Г) зберігати Чек на підтвердження придбання Продукції та фото придбаної Продукції (що вказана в Чеку) до 24 лютого 2019 року включно.
 • 3.2. Виконання усіх дій, перерахованих в п. 3.1.1 та пп. А), Б), В) п. 3.1.2., буде вважатись поданням заявки Учасника на участь у Акції (далі - Заявка). Фото Чека та фото придбаної Продукції (що вказана в Чеку) перевіряються протягом 48 (сорока восьми) годин з моменту завантаження таких фото на Сайті. Статус перевірки відображається в особистому кабінеті Учасника Акції на Сайті.
 • 3.3. Кожен Учасник має право на подання більше ніж 1 (однієї) Заявки та на отримання відповідної кількості Заохочень в результаті участі у Акції - в кожному разі за умови виконання вимог, визначених у Правилах Акції: 1 (один) Чек на підтвердження придбання Продукції надає право на подання лише 1 (однієї) Заявки, незалежно від кількості і вартості вказаної у ньому Продукції. Один Учасник Акції може брати участь в Акції необмежену кількість разів протягом Періоду подачі Заявки.
 • 3.4. Організатор/Виконавець залишає за собою право відмовити у прийнятті Заявки: 
  • 1) у випадку, коли Учасник не виконує умови участі у Акції або не відповідає Умовам Акції;
  • 2) у випадку, коли незважаючи на реалізацію Організатором/Виконавцем п. 3.5 -3.6 Правил Акції, сканований/сфотографований Чек на підтвердження придбання Продукції та/або фото придбаної Продукції (що вказана в Чеку) не містить розбірливих даних, які вимагаються відповідно до Правил Акції;
  • 3) у випадку обґрунтованої скарги, відповідно до п. 5 Правил Акції, буде виявлено, що Продукція була придбана іншою особою, а не Учасником, який подав Заявку;
  • 4) у випадку, коли наданий Чек на підтвердження придбання Продукції вже використовувався у Акції (тим самим або іншим Учасником);
  • 5) у випадку наявності обґрунтованих підозр того, що сканований/сфотографований Чек будь-яким чином змінений та (або) редагований та (або) у випадку наявності обґрунтованих сумнівів стосовно його автентичності;
  • 6) у випадку, коли реєстраційна форма заповнена невірно, неповністю або з порушенням вимог, передбачених у Правилах Акції, або коли реєстраційна форма відправляється після закінчення Періоду подачі Заявки;
  • 7) у випадку, коли Учасник з будь-яких причин повертає придбану Продукцію (для уникнення сумнівів Організатор наголошує на тому, що Акція не порушує будь-яких прав покупців згідно з нормами законодавства України у відношенні договорів купівлі-продажу та прав споживачів);
  • 8) у випадку, коли буде виявлено, що Заявки створені за допомогою програмного забезпечення, здатного автоматично подавати Заявки для участі у Акції;
  • 9) у випадку, якщо інтернет-магазин, в якому Учасник придбав Продукцію, та до якого звернувся Організатор/Виконавець для підтвердження інформації на Чеку, не підтвердив дійсність Чеку, факт покупки Продукції за Чеком та (або) не відповів протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту звернення Організатора/Виконавця.
 • 3.5. У випадку, описаному в п. 5) вище, Організатор/Виконавець має право направити Учасникові - протягом 3 (трьох) календарних днів після отримання Заявки - повідомлення електронною поштою на адресу, вказану у Заявці, з проханням надати оригінал Чеку на підтвердження придбання Продукції. В такому випадку строк, встановлений у п. 4.3. не застосовується. Після цього Учасник повинен відправити оригінал Чеку рекомендованим листом з підтвердженням доставки або вручити його особисто за місцезнаходженням Виконавця протягом 3 (трьох) календарних днів після отримання відповідного повідомлення (але у будь-якому разі не пізніше 14 лютого 2019 року), а в протилежному випадку Учасник втратить право на отримання Заохочення.
 • 3.6. Організатор/Виконавець має право направити в Торгову точку, в тому числі, у інтернет-магазин, зазначений на Чеку та в якому Учасник придбав Продукцію, запит для підтвердження дійсності Чеку, факт покупки Продукції за Чеком та (або) підтвердження іншої інформації на Чеку, щодо яких Організатор/Виконавець матимуть обґрунтовані сумніви. Учасник повідомляється про такий запит. В такому випадку строк, встановлений у п. 4.3. не застосовується.
 • 3.7. Виконавець залишає за собою право звертатись до Учасника за допомогою засобів зв’язку, вказаних в пп. А) п. 3.1.2. вище, також в інших випадках при наявності сумнівів, або коли необхідно підтвердити достовірність інформації у Заявці.
 • 3.8. Учасник Акції повинен забезпечити можливість отримання SMS-повідомлень та вхідних дзвінків на номер мобільного телефону, який використовувався при подані Заявки на Сайті протягом всього Періоду проведення Акції та строку для отримання ним Заохочення.
 • 3.9. У випадку якщо сума одного Чеку більша ніж 800 гривень, такий Учасник Акції має право отримати 1 (одне) Заохочення Акції.

4. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ

 • 4.1. Кожен Учасник, який виконав Правила Акції та чия Заявка відповідає Умовам Акції, має право отримати:
  Заохочення Акції - 1 (один) сертифікат* або 1 (один) електронний квиток**, який можна обміняти на 2 (два) квитки на 2 (дві) особи в кінотеатр на фільм «LEGO ФІЛЬМ 2» (далі – Фільм) що транслюватиметься в період з 11 лютого 2019 року по 24 лютого 2019 року включно в мережі кінотеатрів «Мультиплекс» або в інших кінотеатрах, в якому транслюватиметься Фільм (далі – строк дії Квитків) (за погодженням із Виконавцем Акції у випадку відсутності кінотеатру «Мультиплекс» у місті/населеному пункті проживання Учасника Акції) на глядацькі місця категорії GOOD (при наявності вільних місць такої категорії) згідно Адресної програми зазначеної в п.4.1.1.,
  • 4.1.2 Правил. Заохочення Акції не діє на місця категорій: Lux, Super Lux, D-Box, Lounge та в кінозал IMAX.
   * мається на увазі унікальний код, що містить 16 символів - сукупність цифр.
   ** лише у випадках відсутності у місті/населеному пункті проживання Учасника Акції кінотеатру «Мультиплекс».
  • 4.1.1. Адресна програма мережі кінотеатрів «Мультиплекс» у наступних містах:
   • м. Київ:
    • «MULTIPLEX» у ТРЦ «Lavina Mall» - вул. Берковецька, 6Д,
    • «MULTIPLEX» у ТРЦ «Комод» - вул. Шептицького, 4A,
    • «MULTIPLEX» у ТРЦ «Проспект» - вул. Хоткевича, 1В,
    • «MULTIPLEX» у ТРЦ «Атмосфера» - Столичне шосе, 103,
    • «MULTIPLEX» у ТРЦ «Sky Mall» - пр. Генерала Ватутіна, 2Т,
    • «MULTIPLEX» у ТРЦ «Караван» - вул. Лугова, 12,
   • м. Дніпро: 
    • «MULTIPLEX» у ТРЦ «Караван» - вул. Нижньодніпровська, 17
    • «MULTIPLEX» у ТРЦ «ДАФІ» - бульвар Зоряний, 1А
   • м. Запоріжжя: 
    • «MULTIPLEX» у ТРЦ «Аврора» - пр. Соборний, 83/85
   • м. Миколаїв: 
    • «MULTIPLEX» у ТРЦ «CITY CENTER» - пр. Центральний, 9
   • м. Херсон: 
    • «MULTIPLEX» у ТРЦ «Фабрика» - вул. Залаегерсег, 18
   • м. Хмельницький: 
    • «MULTIPLEX» у ТРЦ «Оазис» - вул. Степана Бандери, 2А
   • м. Житомир:
    • «MULTIPLEX» у ТРЦ «Глобал UA» - вул. Київська, 77
   • м. Кривий Ріг: 
    • «MULTIPLEX» у ТРЦ «Victory Plaza» - вул. Лермонтова, 37
    • «MULTIPLEX» у ТРЦ «Union» - вул. Героїв АТО, 30г
   • м. Маріуполь: 
    • «MULTIPLEX» у ТРЦ «ПортCity» - Запорізьке шосе, 2
   • м. Чернігів: 
    • «MULTIPLEX» у ТРЦ «HOLLYWOOD» - вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 1В
   • м. Львів: 
    • «MULTIPLEX» у ТРЦ «Victoria Gardens» - вул. Кульпарківська, 226 А
   • м. Полтава:
    • «MULTIPLEX» у ТРЦ «ЕКВАТОР» - вул. Ковпака, 26
   • м. Харків:
    • «MULTIPLEX» у ТРЦ «ДАФІ» - вул. Героїв Праці, 9
   • м. Луцьк:
    • «MULTIPLEX» у РЦ «ПРОМІНЬ» - Проспект Грушевського, 2
   • м. Черкаси:
    • «MULTIPLEX» у ТРЦ «ЛЮБАВА» - бул. Шевченко, 208/1
    • «MULTIPLEX» у ТРЦ «ДНІПРО ПЛАЗА» - вул. Припортова, 34
  • 4.1.2. Адресна програма інших кінотеатрів, в яких транслюватиметься Фільм ***:
   • м. Одеса
   • м. Суми

Обміняти сертифікати або електронні квитки згідно п. 4.1 Правих в інших кінотеатрах можна виключно в містах згідно вищевказаної Адресної Програми. Вибір кінотеатру - на розсуд Виконавця.

*** Наданий перелік інших кінотеатрів не остаточний. Остаточний перелік інших кінотеатрів буде розміщено в Правилах Акції у строк до 06.02.2018 р. включно. Виключно для учасників Акції у випадку відсутності кінотеатру «Мультиплекс» у місті/населеному пункті проживання таких Учасників Акції.

 • 4.2. Фонд Заохочення Акції не обмежений Організатором та складається із усієї сукупності Заохочень, які будуть передані Учасникам.
 • 4.3. Вручення Заохочень:
  • 4.3.1. Вручення Заохочень Учасникам Акції у яких у місті/населеному пункті їх проживання є мережа кінотеатрів «Мультиплекс» відповідно до Адресної програми вказаної в п. 4.1.1 Правил:
   • 4.3.1.1. Вручення Заохочень проводиться Виконавцем та/або залученими третіми особами, які забезпечують реалізацію вручення Заохочень шляхом відправлення смс-повідомлення, що містить 1 (один) унікальний код на номери мобільних телефонів Учасників, які Учасники вказували на Сайті Акції або в інший спосіб додатково погоджений між Виконавцем та відповідним Учасником Акції . Строки відправлення Заохочень:
   • 4.3.1.1. 28 січня 2019 року - Учасникам Акції, які подали Заявку відповідно до п. 3.1.2. Правил з 18 січня 2019 року до 25 січня 2019 року включно;
   • 4.3.1.2. 04 лютого 2019 року - Учасникам Акції, які подали Заявку відповідно до п. 3.1.2. Правил з 26 січня 2019 року до 01 лютого 2019 року включно;
   • 4.3.1.3. 11 лютого 2019 року - Учасникам Акції, які подали Заявку відповідно до п. 3.1.2. Правил 02 лютого 2019 року до 08 лютого 2019 року включно.
   • 4.3.1.4. 16 лютого 2019 року - Учасникам Акції, які подали Заявку відповідно до п. 3.1.2. Правил з 09 лютого 2019 року до 14 лютого 2019 року включно.
  • 4.3.2. Вручення Заохочень Учасникам Акції у яких у місті/населеному пункті їх проживання відсутні кінотеатри «Мультиплекс» відповідно до Адресної програми вказаної в п. 4.1.2 Правил:
   • 4.3.2.1. Вручення Заохочень проводиться Виконавцем та/або залученими третіми особами, які забезпечують реалізацію вручення Заохочень шляхом відправлення смс-повідомлення, що містить 2 (два) унікальні коди на номери мобільних телефонів Учасників, які Учасники вказували на Сайті Акції або 2 (два) електронні квитки відправлені в спосіб додатково погоджений між Виконавцем та відповідним Учасником Акції. Строки відправлення Заохочень:
    • 4.3.2.1.1. до 11 лютого 2019 року включно - Учасникам Акції, які подали Заявку відповідно до п. 3.1.2. Правил з 18 січня 2019 року до 08 лютого 2019 року включно, на перегляд фільму з 11 лютого 2019 року по 17 лютого 2019 року включно;
    • 4.3.2.1.2. до 13 лютого 2019 року включно - Учасникам Акції, які подали Заявку відповідно до п. 3.1.2. Правил 18 січня 2019 року до 10 лютого 2019 року включно, на перегляд фільму з 13 лютого 2019 року по 20 лютого 2019 року включно;
    • 4.3.2.1.3. до 14 лютого 2019 року включно - Учасникам Акції, які подали Заявку відповідно до п. 3.1.2. Правил з 18 січня 2019 року до 12 лютого 2019 року включно, на перегляд фільму з 14 лютого 2019 року по 21 лютого 2019 року включно;
    • 4.3.2.1.4. до 17 лютого 2019 року включно - Учасникам Акції, які подали Заявку відповідно до п. 3.1.2. Правил з 18 січня 2019 року до 14 лютого 2019 року включно, на перегляд фільму з 17 лютого 2019 року по 24 лютого 2019 року включно;
    • Вручення Заохочень шляхом відправлення смс-повідомлень може відбуватися з використанням альфа імені «LEGOMovie2».
     УВАГА! Дата вручення Заохочення залежить від бажаного дня перегляду Учасником Акції Фільму у відповідному кінотеатрі та наявності вільних місць і погоджується додатково між таким Учасником та Виконавцем Акції, але в будь-якому випадку в межах строку трансляції Фільму у кінотеатрі.
 • 4.4. У випадку відсутності кінотеатру «Мультиплекс» у місті/населеному пункті проживання Учасника Акції остаточний спосіб, строки отримання Заохочення та інші умови додатково погоджується між Виконавцем та таким Учасником Акції.
 • 4.5. Для отримання квитка на Фільм у кінотеатрі «Мультиплекс» або у іншому кінотеатрі (у випадку відсутності кінотеатру «Мультиплекс» у місті/населеному пункті проживання Учасника Акції), Учаснику Акції необхідно:
  • 4.5.1. Протягом строку дії Квитків обрати за погодженням із Виконавцем Акції один із кінотеатрів «Мультиплекс» відповідно до Адресної програми вказаної в п. 4.1. цих Правил Акції або інший кінотеатр (у випадку відсутності кінотеатру «Мультиплекс» у місті/населеному пункті проживання Учасника Акції) відповідно до Адресної програми вказаної в п. 4.2. цих Правил Акції.
  • 4.5.2. Протягом строку дії Квитків відвідати в дні та години роботи відповідний кінотеатр, пред’явити персоналу, який знаходиться у кінотеатрі (касі), Заохочення, яке було отримано відповідно до даних Правил не менш ніж за 30 (тридцять) хвилин до початку Фільму. У випадку, якщо Учасник Акції здійснює обмін менш ніж за 30 (тридцять) хвилин до початку Фільму, Виконавець/Організатор та (або) Технічний партнер 2 не гарантує наявність вільних місць в кінозалі.
  • 4.5.3. Отримати 2 (два) квитки на перегляд Фільму.
 • 4.6. З моменту отримання Заохочення, Учасник Акції самостійно на свій розсуд використовує Заохочення.
 • 4.7. Організатор та Виконавець Акції не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в тому числі інформації щодо контактів з ними.
 • 4.8. Організатор та Виконавець не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на одержання Заохочення Акції. Організатор та Виконавець не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
 • 4.9. У випадку неможливості Учасника Акції, який здобув право на Заохочення, отримати Заохочення особисто, вважається, що Учасник відмовився від отримання такого Заохочення.
 • 4.10. Заохочення надсилаються лише тим особам, які здобули право на їх отримання згідно з умовами цих Правил Акції. Заохочення вручаються виключно в порядку, встановленому цими Правилами Акції. Учасники Акції не мають права передати будь-яким третім особам право на отримання Заохочень.
 • 4.11. Номери телефонів, IP-адреси, поштові адреси та інші дані Учасників, в діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками) не допускаються до подальшої участі в Акції.
 • 4.12. Заохочення дійсне протягом періоду показу Фільму у кінотеатрах, перелік яких надано у п. 4.1.1., 4.1.2 Правил, з 11 лютого 2019 року по 24 лютого 2019 року включно. Виконавець та Організатор не гарантують та не несуть відповідальність за наявність певної кількості сеансів показу Фільму у певному кінотеатрі (у деяких кінотеатрах показ Фільму може припинитись раніше). Можливість використання Заохочення Учасником обмежується наявністю місць на певний сеанс показу Фільму (при цьому Учасникам не надається перевага в порівнянні з іншими клієнтами кінотеатру).
 • 4.13. Питання, не врегульовані в цих Правилах Акції, регулюються відповідно до правил кінотеатру у відношенні придбання квитків і замовлення квитків на веб-сайті кінотеатру «Мультиплекс» або за телефоном: 0 800 505 333.
 • 4.14. Якщо учасник проживає в місті/населеному пункті, в якому немає кінотеатру «Мультиплекс», Виконавець Акції додатково погоджує з таким Учасником інший кінотеатр (назву, дату та інші умови), в якому демонструється Фільм згідно Адресної програми в п. 4.1.2 Правил Акції.
 • 4.15. Транспортні та інші витрати Учасників Акції, пов’язані з одержанням та використанням Заохочення Акції, Виконавцем/Організатором Акції таким Учасникам Акції не компенсуються (в тому числі у випадку відсутності кінотеатру «Мультиплекс» у місті/населеному пункті проживання такого Учасника Акції).
 • 4.16. Характеристики Заохочень, зазначених в цьому розділі Правил Акції, їх зміст/наповнення, тощо визначаються на розсуд Організатора. Зовнішній вигляд Заохочень може відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах та на сторінках Сайту. Заохочення можуть не відповідати очікуванням Учасників.
 • 4.17. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Всі Заохочення обміну та поверненню не підлягають. Виконавець/Організатор не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочень Учасниками після їх одержання, за неможливість Учасниками скористатись наданими Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.
 • 4.14. Отримане Учасником Заохочення має бути використано таким Учасником на Фільм в період з 11 лютого 2019 року по 24 лютого 2019 року включно в мережі кінотеатрів «Мультиплекс» або в іншому кінотеатрі, в якому демонструється Фільм (за погодженням із Виконавцем Акції у випадку відсутності кінотеатру «Мультиплекс» у місті/населеному пункті проживання Учасника Акції).
 • 4.15. Під час відвідування відповідного кінотеатру Учасники Акції зобов’язуються дотримуватися правил поведінки такого кінотеатру, зокрема, але не обмежуючись: не перебувати в стані алкогольного, наркотичного чи психотропного сп’яніння, не приносити із собою предметів заборонених чинним законодавством України, не порушувати норми моралі та етичної поведінки, забороняється палити та вживати алкогольні напої в місцях, окрім спеціально відведених для цього місць, не порушувати громадський порядок тощо.

5. ПРОЦЕДУРА ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

 • 5.1. Учасник або інша зацікавлена особа має право подати скаргу у відношенні проведення Акції та з будь-яких питань Правил Акції шляхом направлення повідомлення електронною поштою на наступну адресу: film2@adsapience.com, з темою листа “Скарга”.
 • 5.2. У скарзі обов’язково вказується прізвище та ім'я Учасника/зацікавленої особи, адреса для листування, а також детальний опис скарги. Анонімні скарги не розглядаються.
 • 5.3. Скарга розглядається Організатором/Виконавцем протягом 14 (чотирнадцяти) днів від дати її отримання (але у будь-якому разі не пізніше 14 лютого 2019 року). Рішення Організатора/Виконавця направляється Учасникові рекомендованим листом на вказану у скарзі адресу.
 • 5.4. Скарги, які не стосуються вказаних вище питань, не підлягають розгляду Організатором/Виконавцем, в тому числі, скарги, які були відхилені Організатором/Виконавцем, можуть бути подані Учасником для вирішення відповідного суду.

6. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

 • 6.1. Інформація, яку надають Учасники Акції згідно п. 3.1.2. (а) цих Правил Акції, відноситься до персональних даних і охороняється відповідно до законодавства України.
 • 6.2. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим дає свою згоду на обробку (збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, блокування, знищення) його персональних даних, зазначених у п. 3.1.2 (а) Правил, та інших персональних даних, наданих Учасником в ході участі в Акції чи у зв’язку з нею (далі – персональні дані) Виконавцем, а також на передачу його персональних даних Організатору, афілійованим з ним особам та/або третім особам, які є її незалежними провайдерами послуг, третім особам, що здійснюють безпосередню реалізацію Акції та з якими Виконавець уклав відповідний договір (включаючи передачу персональних даних за межі України в тому числі до країн, які не входять до Європейської Економічної Зони) для обробки з метою, яка вказана у цьому пункті Правил Акції, та іншим особам, як зазначено нижче, з метою забезпечення участі в цій Акції, проведення Акції та оголошення її результатів, оподаткування вартості Заохочень та здійснення бухгалтерського/податкового обліку таких операцій, а також з маркетинговою метою, для надсилання інформації та (або) повідомлень (в тому числі, рекламного характеру) на адреси, вказані Учасником Акції при реєстрації. Учасник фактом участі в Акції та подання Заявки також надає згоду на безоплатне використання Організатором/Виконавцем/третіми особами, залученими до проведення/забезпечення Акції його прізвища та імені, з метою проведення Акції, рекламною/маркетинговою метою, в тому числі право публікації (в тому числі його прізвища та імені) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, глобальній всесвітній мережі Інтернет, тощо без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Виконавцем та (або) будь-якою третьою особою, а також зобов’язується на вимогу Організатора/Виконавця укласти/підписати необхідні документи, згоди на підтвердження вищевказаного.
 • 6.3. Володільцем персональних даних Учасників Акції є Виконавець. Виконавець забезпечує використання персональних даних своїми працівниками відповідно до їх трудових, професійних і службових обов’язків. Доступ третіх осіб дозволяється відповідно до статті 16 Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон про захист персональних даних), а їх передача – відповідно до положень статті 14 Закону про захист персональних даних.
 • 6.4. Розпорядником персональних даних Учасників Акції є Організатор та (або) організація, яка надає IT-послуги у зв’язку з роботою Сайту на підставі відповідного договору.
 • 6.5. Відповідно до п. 6.2. Учасник надає свою згоду:
  - на обробку персональних даних з моменту їх отримання та протягом 3 (трьох) років з моменту закінчення Періоду проведення Акції, після чого вони будуть знищені Виконавцем/Організатором у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних, якщо більш тривалий строк зберігання не вимагається згідно чинного законодавства України;
  - що доступ третіх осіб до персональних даних буде здійснюватися в прядку та на умовах, передбачених статтею 16 Закону України про захист персональних даних
 • 6.6. Своїми діями стосовно участі в Акції Учасник підтверджує, що він повідомлений про (і) володільця персональних даних, (іі) склад та зміст зібраних персональних даних, (ііі) його права, включаючи без обмежень права, що передбачені статтею 8 Закону про захист персональних даних, (іv) мету збору персональних даних, та (v) осіб, яким передаються його персональні дані і не потребується надання будь-якого окремого повідомлення.
 • 6.7. Своїми діями стосовно участі в Акції Учасник також підтверджує, що надає згоду і підтверджує, що його не потрібно окремо та додатково повідомляти про зміну, видалення чи знищення його персональних даних або обмеження доступу до них. Учасник має право вимагати від розпорядника персональних даних отримання доступу до персональних даних такого Учасника, їх виправлення, видалення або обмеження їх обробки. Що стосується персональних даних, які обробляються у зв’язку з захистом законних інтересів розпорядника персональних даних, Учасник буде мати право на заперечення щодо такої обробки персональних даних.
 • 6.8. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Організатор/Виконавець може відмовити Учаснику для подальшої участі в Акції.
 • 6.9. Організатор/Виконавець не несе жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з надання таких персональних даних.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • 7.1. Кожен Учасник Акції, який підтвердив в ній участь, погоджується з цими Правилами Акції та зобов’язується дотримуватися і виконувати їх.
 • 7.2. Всі результати Акції та (або) рішення Організатора/Виконавця є остаточними і оскарженню не підлягають та поширюються на всіх Учасників.
 • 7.3. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цих Правил Акції, та (або) питань, не врегульованих цими Правилами Акції, остаточне рішення приймається Організатором/Виконавцем Акції та оскарженню не підлягає.
 • 7.4. Організатор/Виконавець та (або) кінотеатр не несуть відповідальності за використання Заохочень, зазначених у цих Правилах Акції, після їх отримання Учасниками, та за неможливість Учасниками скористуватися Заохоченнями з будь-яких причин.
 • 7.5. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за роботу і будь-які помилки Інтернет-провайдерів, операторів мобільного зв’язку, за протизаконні дії третіх осіб, а також за обставини непереборної сили таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші обставини, непідвладні контролю з боку Організатора та Виконавця та/або залучених ними третіх осіб, в результаті яких дані Учасників при реєстрації на Сайті не надійшли, надійшли із запізненням, втрачені, пошкоджені або викрадені. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за роботу Сайту.
 • 7.6. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за неможливість отримання Учасником Заохочення з будь-яких причин, не залежних від Організатора/Виконавця, в тому числі, але не виключно, у випадку, якщо електронна адреса/номер мобільного телефону Учасника вказані невірно та/або нерозбірливо, змінені тощо, або якщо лист з Заохоченням потрапив у папку небажаної пошти (спам) електронної скриньки Учасника.
 • 7.7. Організатор/Виконавець та (або) кінотеатр не несуть відповідальності щодо наявності вільних місць на сеансі (сеансів) показу Фільму у певному кінотеатрі.
 • 7.8. Організатор має право вносити будь-які зміни та (або) доповнення в ці Правила Акції, в тому числі змінювати Період проведення Акції, кількість Заохочень, умови отримання Заохочень з розміщенням цих змін на Сайті в тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та Умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності в момент опублікування (розміщення) нової редакції Правил Акції, відповідно до цього пункту.
 • 7.9. Учасник Акції, який порушив будь-які Умови Акції, в будь-якому випадку втрачає право на отримання Заохочення. Рішення про відмову в наданні Заохочення приймається Організатором/Виконавцем, яке є остаточним і оскарженню не підлягає.
 • 7.10. Відповідальність Організатора/Виконавця перед Учасником, який пред'являє обґрунтовані скарги та(або) претензії, яка задоволені Організатором/Виконавцем, обмежується вартістю Заохочення.
 • 7.11. Учасник гарантує, що він є власником Чека, фотографії Чека, які завантажені ним для участі у Акції. У випадку, якщо Організатор/Виконавець отримають будь-яку скаргу/претензію/позов від третіх осіб у зв’язку із порушенням прав таких осіб Учасником у зв’язку із фотографією, завантаженою Учасником для участі в Акції, Організатор та Виконавець мають право притримати передачу Заохочення до вирішення спору між Учасником та такими третіми особами.
 • 7.12. У випадку, якщо до Організатора, Виконавця та (або) третіх осіб, залучених Організатором до проведення Акції, будь-якими третіми особами будуть пред’явлені позови та/або претензії у зв’язку із порушенням прав (в тому числі прав інтелектуальної власності) третіх осіб, Учасник зобов’язується вирішити такі претензії та (або) позови самостійно та за свій власний рахунок, а також відшкодувати Організатору та (або) третім особам, залученим Організатором до проведення Акції повну вартість прямих, документально підтверджених та фактично понесених збитків у зв’язку із такими претензіями та (або) позовами.
 • 7.13. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за будь-яке невиконання своїх зобов’язань, якщо це є наслідком обставин, що знаходяться поза його розумним контролем, або інших обставин, які відносяться до форс-мажорних.
 • 7.14. Правила можна отримати для ознайомлення на веб-сайті за адресою: www.film2.com.ua, а також у офісі Виконавця або Організатора.
 • 7.15. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності:
  • 7.15.1. За коректне та у відповідності до технічного завдання відображення сторінок Сайту та веб-сайту www.film2.com.ua на персональних комп’ютерах, планшетних комп’ютерах та мобільних пристроях:
   • експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на Території проведення Акції, і відбувається на вільний розсуд користувачів;
   • горизонтальна роздільна здатність екранів яких менше 576 пікселів;
   • які не оновлені до мінімально необхідних версій або не підтримують роботу веб-браузерів, зазначених Internet Explorer не нижче версії 11, Firefox не нижче версії 58, Chrome не нижче версії 64, Safari не нижче версії 11, iOS Safari не нижче версії 11.2, Chrome for Android не нижче версії 64,
   • які працюють за допомогою операційних систем, експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на Території проведення Акції, і відбувається на вільний розсуд користувачів.
 • 7.16. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного кодексу України щодо договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції всі Учасники Акції свідчать і підтверджують, що ознайомлені і повністю погоджуються з умовами Правил та зобов’язуються їх виконувати.